Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘vindecarea’

Duminica a 4-a din Post – Duminica Sfântului Ioan Scărarul – Vindecarea fiului lunatic

Vindecarea fiului lunatic

“Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte; şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, [...]

Duminica a 4-a după Rusalii – Vindecarea slugii sutaşului

Vindecarea slugii sutasului

“În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperişul meu, ci numai [...]

Duminica a 29-a după Rusalii – a celor zece leproşi

Vindecarea celor 10 leprosi

„În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe, și care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, [...]

Duminica a 4-a din Post – Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Vindecarea fiului lunatic

(Vindecarea fiului lunatic) “Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte; şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, [...]

Duminica a 2-a din Post – Duminica Sfântului Grigorie Palama

Vindecarea Slabanogului

„În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru oameni. Şi neputând ei din pricina mulţimii să [...]

Duminica a 23-a după Rusalii – Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor

Vindecare demonizat tinutul Gherghesenilor

“Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui [...]

Duminica 10-a după Rusalii – Vindecarea lunaticului

Vindecarea lunatecului

„În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi [...]

Duminica a 7-a după Rusalii – Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum

Vindecarea doi orbi si un mut - Capernaum

„În vremea aceea, plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii [...]

Duminica a 4-a după Rusalii – Vindecarea slugii sutaşului

Vindecarea slugii sutasului

“În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperişul meu, ci numai [...]

Duminica a 5-a după Rusalii. Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei

Vindecare doi demonizati

„În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, iată că L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de [...]

Anunt pictura biserica