Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘Ioan’

Duminica a 4-a din Post – Duminica Sfântului Ioan Scărarul – Vindecarea fiului lunatic

Vindecarea fiului lunatic

“Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte; şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, [...]

Sfantul Ioan Botezatorul

Sf Ioan Botezatorul_resized

“Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. Că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe [...]

Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul (27 mai) – Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul (27 mai)

Sf Ioan Rusu - Sf Iuliu Veteranul

„Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ţine şi după moarte, neschimbat, trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier şi acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.” (Troparul Sfântului Ioan Rusul) Din viaţa Sfântului Ioan Rusul Sfântul Mărturisitor Ioan [...]

†) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

taierea_capului_sf_ioan_botezatorul

„Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el. Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este prooroc, ca unul din prooroci. Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i [...]

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica)

Nasterea Sf Ioan Botezatorul

“Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era [...]

Buna Vestire – Duminica a 4-a din Post (a Sfantului Ioan Scararul)

Buna_Vestire

„Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui (Zaharia), a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând:«Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea». Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume [...]

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Sfintii Trei Ierarhi

“Pe aceşti trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de [...]

Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Taierea Capului Ioan B

- Condacul praznicului – “Mărita tăiere a Înaintemergătorului, rânduială dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a cerut uciderea fără de lege; că nu legea lui Dumnezeu, nici viaţa cea vie a iubit,ci pe cea amăgitoare şi vremelnică.”   Sfânta Evanghelie după Marcu 6, 14-30 [...]

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica)

Nasterea Sf Ioan

Sfânta Evanghelie după Luca 1, 1-25, 57-68, 76, 80 “Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului. [...]

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)

Sfantul Ioan Scararul

“Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. i am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, [...]

Anunt pictura biserica