Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘Vasile’

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Sfintii Trei Ierarhi

“Pe aceşti trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de [...]

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Taierea imprejur. Sf Vasile Mare

“Domnul tuturor rabdă tăiere-împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi dumneziescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.” (Condacul Praznicului)   „Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorule al tuturor celor văzute şi nevăzute, Cel ce ne-ai făcut ziua şi noaptea şi [...]

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Duminica a 32-a după Rusalii

Duminica lui Zaheu

„Şi intrând (Iisus), trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să [...]

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Taierea imprejur. Sf Vasile

„Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.”  (Luca 2, 21) (†)Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul  Cezareei Capadociei   Pe lângă aceste două prăznuiri creştineşti – Tăierea împrejur [...]

Anunt pictura biserica