Biserica Belvedere

Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Taierea Capului Ioan B

- Condacul praznicului -

“Mărita tăiere a Înaintemergătorului, rânduială dumnezeiască a fost,

ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului.

Să se tânguiască Irodiada, care a cerut uciderea fără de lege;

că nu legea lui Dumnezeu, nici viaţa cea vie a iubit,ci pe cea amăgitoare şi vremelnică.”

 

Sfânta Evanghelie după Marcu 6, 14-30

„Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el.

Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este prooroc, ca unul din prooroci.

Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el s-a sculat din morţi.

Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie.

Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău.

Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea,

căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi ascultându-l, multe făcea şi cu drag îl asculta.

Şi fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea,

Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da.

Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu.

Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul.

Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.

Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul.

Şi acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.

Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan şi l-au pus în mormânt.

Şi s-au adunat apostolii la Iisus şi I-au spus Lui toate câte au făcut şi au învăţat. »

Anunt pictura biserica