Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘Dumnezeu’

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

Despre grijile vietii

Sfânta Evanghelie după Matei 6, 22-33 “Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! [...]

Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu

Denia Nascatoarei

Ce sunt Deniile? Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare. Ele se săvârşesc în zilele de miercuri (Denia Canonului cel Mare) şi vineri (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) din săptămâna a V-a a Postului, precum şi în întreaga săptămână a Sfintelor Patimi. Deniile sunt slujbe de dimineaţă (utrenie) care se săvârşesc în seara zilei precedente ca [...]

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)

Duminica Sfintei Cruci

“Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine îşi va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. [...]

Duminica a 30-a după Rusalii

Dregatorul bogat

„Şi L-a întrebat un dregător (pe Iisus), zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău [...]

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci

Convorbirea Iisus cu Nicodim

“Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspuns-a Iisus şi [...]

Anunt pictura biserica