Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘Domnul’

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

Despre grijile vietii

Sfânta Evanghelie după Matei 6, 22-33 “Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! [...]

Schimbarea la Faţă a Domnului

Schimbarea la Fata

Sfânta Evanghelie după Matei 17, 1-9 „Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca [...]

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)

Duminica Tuturor Sfintilor

Sfânta Evanghelie după Matei 10, 32-33 şi 37-38; 19, 27-30 “Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu mă voi lepăda de el [...]

Întâmpinarea Domnului

Intimpinarea Domnului

“Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, Precum este scris în Legea Domnului, că «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului», Şi ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi [...]

Duminica după Botezul Domnului

Inceputul propovaduirii

„Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftali, Ca să se împlinească ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali, spre mare, dincolo de [...]

Duminica dinaintea Botezului Domnului

Inaintepraznuirea Botezului Domnului

“Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Precum este scris în proorocie (la Maleahi şi Isaia): “Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau [...]

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Taierea imprejur. Sf Vasile

„Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.”  (Luca 2, 21) (†)Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul  Cezareei Capadociei   Pe lângă aceste două prăznuiri creştineşti – Tăierea împrejur [...]

Anunt pictura biserica