Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘post’

Duminica a 5-a din Post – Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Maria Egipteanca

Cererea fiilor lui Zevedeu “În vremea aceea Iisus a luat la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece şi a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L [...]

Duminica a 3-a după Paşti – a Mironosiţelor

D mironositelor

„Mironosiţele de dimineaţă venind şi la mormântul Tău cu sârguinţă ajungând, Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme prea curat Trupul Tău; şi auzind spusele îngerului, semne dătătoare de bucurie Apostolilor au vestit: Că a înviat Începătorul mântuirii noastre, prădând moartea şi lumii dăruind viaţă veşnică şi mare milă“ “În vremea aceea, [...]

Duminica a 4-a din Post – Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Vindecarea fiului lunatic

(Vindecarea fiului lunatic) “Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte; şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, [...]

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim – Duminica a 6-a din Post – a Floriilor

Duminica Floriilor 2

“Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.” “Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în [...]

Buna Vestire – Duminica a 4-a din Post (a Sfantului Ioan Scararul)

Buna_Vestire

„Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui (Zaharia), a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând:«Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea». Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume [...]

Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunatecului)

Vindecarea lunatecului

Sfânta Evanghelie după Matei 17, 14-23 „În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, [...]

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei)

Duminica Ortodoxiei

„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre care au scris Moise în Lege şi proorocii, [...]

Postul, primavara sufletului …calea desavarsirii noastre

Lumanare aprinsa

“Tu însă când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns iti va răsplati ţie.”(Matei 6. 17-18) CUVÂNT DE SUFLET Postul, primavara sufletului …calea desavarsirii noastre Ce este postul ? Postul este un [...]

Anunt pictura biserica