Biserica Belvedere

Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunatecului)

Vindecarea lunatecului

Sfânta Evanghelie după Matei 17, 14-23

„În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, căzându-I în genunchi şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece.

Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine.

Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el, şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.

Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis deoparte: De ce noi n-am putut să-l scoatem?

Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.

Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.

Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.”

Anunt pictura biserica