Biserica Belvedere

Sfantul Ioan Botezatorul

Sf Ioan Botezatorul_resized

“Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului,
Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit.
Că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit, te-ai învrednicit.
Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad
pe Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii,
şi ne-a dăruit nouă mare milă.” (Tropar)



“A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.

Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.

Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi a rămas peste El.

Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.

Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.”

Sfânta Evanghelie după Ioan 1, 29-34


IstorioarăCopiii ne învaţă…

O tânără profesoară explica micuţilor ei elevi faptul că ea este atee şi-i întreba dacă nu cumva sunt şi ei. Neştiind, de fapt, ce-i ăla un ateu şi dorind să fie şi ei ca şi profesoara lor, micuţii îşi ridicaseră mânuţele în aer. Dar iată şi o excepţie: o fetiţă pe nume Maria nu se luă după mulţime şi nu ridică mâna. Profesoara, observând-o, o întrebă de ce s-a decis să fie diferită.

– Pentru că nu sunt atee.

Profesoara o întrebă din nou:

– Dar tu ce esti?

– Sunt creştin-ortodoxă.

Puţin deranjată, profesoara se înroşi. O întrebă, totuşi, de ce este creştină.

– Ei bine, am fost crescută să-L cunosc şi să-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Bunicii au fost creştin-ortodocşi, mama este creştin-ortodoxă, la fel şi tata, aşa sunt şi eu.

Profesoara s-a înfuriat:

– Acesta nu este un motiv, spuse ea în gura mare. Ce-ar fi dacă maică-ta ar fi o idioată şi la fel şi taică-tău? Ce ai fi tu atunci?

Fetiţa tăcu puţin şi, zâmbind finuţ, îi zise:

– Atunci … aş fi atee!…


Anunt pictura biserica