Biserica Belvedere

Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

Vindecarea slabanogului 2

Sfânta Evanghelie după Matei 9, 1-8

“În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi a venit în cetatea Sa.
Şi iată, I-au adus un slăbănog, zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte fiule! Iertate sunt păcatele tale.
Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta huleşte.
Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?
Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.
Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.
Iar mulţimile, văzând aceasta, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.”

Anunt pictura biserica