Biserica Belvedere

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie)

Sfantul Ilie

„Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, goneşte bolile şi pe cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăşte tămăduiri.”
- Troparul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul -

Aşa cum Ioan a fost Înaintemergătorul primei veniri în trup a Fiului lui Dumnezeu, astfel Ilie va fi, se crede, premergătorul celei de a doua veniri, la sfârşitul veacurilor. Tradiţia ecleziastă a văzut adesea în cei doi martori, care vor muri în ultima lupta împotriva lui Antihrist (Apocalipsa 11), pe Enoh şi Ilie, care au fost păziţi de moarte în acest scop.
Sfântul Prooroc Ilie este socotit şi protopărintele monahismului creştin, prin îndelunga sa vieţuire în pustie. În timpurile noastre, Sfântul Ilie este cinstit ca protector nu numai de monahi, alpiniştii desăvârşirii spirituale, dar şi de oamenii care lucrează cu forţe ce susţin lumea materială, în domenii ca: energetică, aviaţie, zboruri interstelare.
În luna cea mai călduroasă a anului, chipul Sfântului Prooroc Ilie din Tesva Galaadului ne aduce adierea de vânt lin a credinţei că împlinirea voii Domnului este viaţă de lumină pentru veşnicie. Amin.
Surse: Sinaxar; Proloage; ziarullumina.ro;

Anunt pictura biserica