Biserica Belvedere

Duminica a 33-a după Rusalii

Vamesul si fariseul

“Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au dus la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş.

Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest vameş.

Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig.

Iar vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului.

Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.”

 

Duminica a 33-a după Rusalii

(a Vameşului şi a Fariseului)

Sfânta Evanghelie după Luca 18, 10-14

 

“Nu îl osândi pe aproapele tău, căci tu îi cunoşti păcatul, dar pocăinţa nu i-o ştii.”

- Avva Dorotei

Anunt pictura biserica