Biserica Belvedere

Duminica a 3-a după Paşti (a Femeilor Mironosiţe)

D mironositelor

“În vremea aceea, venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.

Iar Pilat s-a mirat că a murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.

Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul lui Iisus.

Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.

Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă.

Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?

Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.

Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat.

 

Sfânta Evanghelie după Marcu 15, 43-47;  16, 1-8

 

„Mironosiţele de dimineaţă venind şi la mormântul Tău cu sârguinţă ajungând,

Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme prea curat Trupul Tău;

şi auzind spusele îngerului, semne dătătoare de bucurie Apostolilor au vestit:

Că a înviat Începătorul mântuirii noastre,

prădând moartea şi lumii dăruind viaţă veşnică şi mare milă“

 

Troparul praznicului

Anunt pictura biserica