Biserica Belvedere

Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor)

Inmultirea painilor

„Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor.

Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare.

Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce.

Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici.

Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.

Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.

Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”

Sfânta Evanghelie după Matei 14, 14-22


Tu ni Te dărui nouă – de Traian Dorz

 

Tu ni Te dărui nouă la toţi necontenit                         
şi totuşi eşti Iisuse în veci fără sfârşit…

 

Din Tine este apa din care toţi luăm
ne săturăm şi totuşi în veci n-o-npuţinăm.

 

Fără sfârşit e pâinea ce zilnic ne-o-mpărtăşeşti               
toţi ne hrănim din Tine, şi-n veci nu Te sfârşeşti.

 

Şi aerul cu care viaţa ne-o hrăneşti
îl otrăvim şi totuşi mereu ni-l primeneşti.

Tu vinul cel din care sfinţiţi ne-mpărtăşim                
gustăm din el cu toţii, şi-n veci nu-l isprăvim.

 

Din Tine frumuseţea ce-n toate-o porţi spre noi
ci ea mereu rodeşte în forme tot mai noi.

Din Tine e Cuvântul pe care-l frângem toţi              
ci El întreg rămâne spre fii şi strănepoţi.

 

Slăvit fii Tu Cel care ne speli tot ce-i greşit
şi Care, totuşi, veşnic rămâi desăvârşit.


Anunt pictura biserica