Biserica Belvedere

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)

Duminica Slabanogului

„În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.

Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ţinut.

Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani.

Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i­-a zis: Voieşti să te faci sănătos?

Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.

Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă.

Şi îndată omul s-a făcut sănătos şi şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul.

El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-­ţi patul şi umblă.

Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă?

Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus Se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.

După aceea Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.

Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos.”

Sfânta Evanghelie după Ioan 5, 1-15

Anunt pictura biserica