Biserica Belvedere

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Sfantul Nicolae 2

“Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor,

învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor.

Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate.

Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”

- tropar -

Sfaturi duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi

“Apropiindu-se cineva de Domnul, se cuvine mai înainte de toate să se silească către bine, chiar dacă inima sa nu vrea acest lucru, şi să aştepte totdeauna cu neclintită credinţă mila Lui;

să se silească a iubi, chiar de nu are dragoste;

să se silească a fi blând, chiar de nu are blândeţe;

să se silească a fi milostiv şi a avea inimă milostivă;

să se silească a fi dispreţuit, iar când este dispreţuit, să îndure cu îndelungă-răbdare

să se silească spre rugăciune, chiar de este lipsit de rugăciune duhovnicească.

Deci văzând Dumnezeu pe unul ca acesta că aşa se luptă şi cu sila, împotriva voii inimii sale, vine către Domnul, îi dă lui adevărata rugăciune a Duhului, îi dă lui adevărata dragoste, blândeţea, milosârdiile îndurărilor (Col. 3, 12) şi adevărata bunătate – într-un cuvânt, îl umple de roadele Duhului.” Amin.

(Sfântul Macarie cel Mare)


Anunt pictura biserica