Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘ucenici’

Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor)

Inaltarea Domnului 2

Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu fagăduinţa Sfântului Duh, încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.” (Troparul Praznicului)   “Şi pe când vorbeau ucenicii acestea, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis:«Pace vouă» Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus [...]

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)

Duminica Tomei

„Toma cu dreapta lui cea iubitoare de încredinţare, a cercat coasta Ta cea de viaţă dătătoare, Hristoase Dumnezeule. Că dacă ai intrat uşile fiind încuiate, dimpreună cu ceilalţi Apostoli a strigat către Tine: Domnul meu eşti şi Dumnezeul meu!“   Sfânta Evanghelie după Ioan 20, 19-31 “Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii [...]

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

Pescuirea minunata 2

Evanghelia după Luca 5, 1-11 “Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând [...]

Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor)

Inmultirea painilor

Sfânta Evanghelie după Matei 14, 14-22 „Şi ieşind Iisus, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă [...]

Schimbarea la Faţă a Domnului

Schimbarea la Fata

Sfânta Evanghelie după Matei 17, 1-9 „Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca [...]

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)

Duminica Tuturor Sfintilor

Sfânta Evanghelie după Matei 10, 32-33 şi 37-38; 19, 27-30 “Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu mă voi lepăda de el [...]

Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor)

Inaltarea Domnului

Sfânta Evanghelie după Luca 24, 36-53 “Şi pe când vorbeau ucenicii acestea, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis:«Pace vouă» Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis:«De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, [...]

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii)

Duminica Samariencei

Sfânta Evanghelie după Ioan 4, 5-42 “În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci [...]

Duminica a 21-a după Rusalii

Pilda Semanatorului

“Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta [...]

Anunt pictura biserica