Biserica Belvedere

Articole cu tagul ‘dupa’

Duminica după Naşterea Domnului – Fuga în Egipt

Fuga in Egipt

“Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul! Şi cu bucurie popoare lăudaţi-L căci S-a preaslăvit!” „După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, [...]

Duminica dinaintea Naşterii Domnului – a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului

Genealogia Mantuitorului

„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii săi. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut [...]

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci – Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos

Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci - Luarea Crucii si urmarea lui Hristos

„Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci [...]

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

Inceputul propovaduirii

Sfânta Evanghelie după Matei 4, 12-17 „Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftali, ca să se împlinească ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul [...]

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Taierea imprejur. Sf Vasile Mare

“Domnul tuturor rabdă tăiere-împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi dumneziescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.” (Condacul Praznicului)   „Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorule al tuturor celor văzute şi nevăzute, Cel ce ne-ai făcut ziua şi noaptea şi [...]

Anunt pictura biserica