Biserica Belvedere

Rugăciunea Postului Mare – Sfântului Efrem Sirul

sf-efrem-sirul-resiz

Doamne şi Stăpânul  vieţii  mele,
Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie.

(o metanie mare)

Iar Duhul curăţiei, al gândului  smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale.

(o metanie mare)


Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele
şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii  vecilor. Amin.

(o metanie mare)
Apoi de trei ori stihurile următoare (cu câte o inchinăciune la fiecare stih):

Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului.
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul.
Cel  ce m-ai  zidit, Dumnezeule  miluieşte-mă.
Fără  de număr  am greşit,  Doamne iartă-mă.

Se rosteşte din nou rugăciunea, cu câte o închinăciune la primele două strofe, iar la ultima cu metanie mare.

 

Anunt pictura biserica