Biserica Belvedere

Duminica a 24-a după Rusalii

Invierea fiicei lui Iair

„În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii. Şi acesta căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui,

Fiindcă avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus şi-L împresurau mulţimile,

O femeie, care avea de doisprezece ani curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată avuţia ei şi de către nici unul nu putuse fi vindecată,

Apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui Iisus şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.

Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a atins de Mine? Dar, cum toţi tăgăduiau, Petru şi cei care erau cu El au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu întrebi: cine este cel care s-a atins de Mine?

Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de Mine cineva, căci Eu am simţit puterea care a ieşit din Mine.

Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând şi, căzând la picioarele Lui, I-a spus, de faţă cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de El şi cum că s-a tămăduit numaidecât.

Iar Iisus i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.

Pe când încă vorbea El, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii şi a zis acestuia: a murit copila ta; nu mai osteni pe Învăţătorul.

Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme; crede numai şi se va mântui.

Şi, intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei şi pe mama ei.

Ci plângeau toţi şi se tânguiau pentru copilă; El însă le-a zis: nu plângeţi, căci n-a murit, ci doarme.

Dar ei L-au luat în râs, ştiind bine că a murit.

Atunci El, scoţând pe toţi afară şi apucând copila de mână, a strigat, zicând: copilă, deşteaptă-te!

Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit Iisus să-i dea să mănânce.

Şi au rămas uimiţi părinţii ei; iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”

 

Sfânta Evanghelie după Luca 8, 41-56

(Învierea fiicei lui Iair)

Anunt pictura biserica