Biserica Belvedere

†)Acoperământul Maicii Domnului

Acoperamantul_Maicii_Domnului

Acoperământul Maicii Domnului, praznic sărbătorit de noi toţi, an de an, la 1 octombrie, se săvârşeşte în amintirea unei minuni petrecute în Biserica Vlaherne a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în Constantinopol, în timpul împăratului Leon Înţeleptul (886-911), biserică în care se păstrează până în zilele noastre veşmântul, acoperământul şi o parte din brâul Sfintei Fecioare.

Într-o noapte de sâmbătă spre duminică, în întâia zi a lunii octombrie, în timpul slujbei de priveghere, pe la ora patru dimineaţa, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos şi ucenicul său, Epifanie, în timp ce se rugau, au văzut-o pe Sfânta Fecioară plină de slavă stând în văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind pe popor cu cinstitul său omofor. Era însoţită de Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ioan Evanghelistul şi de alţi sfinţi şi îngeri, care stăteau în haine albe, cu cucernicie, împrejurul ei.

Maica Domnului a rămas multă vreme la rugăciune, cu faţa scăldată în lacrimi. Şi-a scos acoperământul strălucitor cu care era înfăşurată şi, ţinându-l deasupra capului, l-a întins deasupra tuturor celor prezenţi în biserică.

S-a auzit atunci glăsuirea rugăciunii ei către Fiul său, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru:

“Împărate ceresc, primeşte pe omul cel ce Te slăveşte pe Tine şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău.

Şi acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfinţeşte şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile”. Amin.

Din cuprinsul acatistului  Acoperământului Maicii Domnului ştim că Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos, văzându-o pe ea, Maica Sa, stând în biserică şi cu umilinţă rugându-se Lui, a zis:

Cere, o, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care se roagă ţie”.

Cu toate că numai Sfântul Andrei şi ucenicul său, Epifanie au putut vedea minunata arătare a Maicii Domnului şi a acoperământului ei care strălucea ca slava lui Dumnezeu, şi cei prezenţi în biserică, deşi nu vedeau cele întâmplate, au simţit harul Sfântului Acoperământ.

Această ocrotire nevăzută a Maicii Domnului mijlocind la Fiul ei pentru întreaga lume, ocrotire pe care Sfântul Andrei şi ucenicul său Epifanie au putut-o contempla sub forma unui văl care îi acoperea pe credincioşi, constituie ideea centrală a sărbătorii de la 1 octombrie:

Fecioara astăzi înainte stând în Biserică, şi cu cetele sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dumnezeu. Îngerii cu ierarhii se închină şi apostolii cu proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mai înainte de veci.” (Condacul Acoperământului Maicii Domnului)

Sfântul Acoperământ cu care Maica Domnului a acoperit cândva poporul se perpetuează în veac şi-i acoperă cu acoperământul milei sale pe toţi cei care se roagă ei, o cinstesc şi fac voia Fiului său. Rugăciunea ei înlăcrimată ne arată măsura dragostei faţă de neamul omenesc şi constituie un exemplu de milă creştină şi dăruire faţă de aproapele.

În această zi de sărbătoare şi în toate zilele se cuvine să o mărim şi să o cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, rugându-ne ei:

“Prea Curată Stăpână, pururea Fecioară, în vremea necazului nostru acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, iar în vremea neputinţelor şi a bătrâneţilor noastre, fii mijlocitoare nouă, către Fiul tău şi Dumnezeul nostru.

Să nu biruie răutăţile lumii anii vieţii noastre, iar sfârşitul să nu ne găsească cumva în afara Acoperământului tău cel sfinţit”Amin.

Anunt pictura biserica