Biserica Belvedere

Duminica a 3-a după Paşti – Duminica Mironosiţelor (Ziua Femeii Creştine)

Duminca a 3-a dupa Paste - a mironositelor

“În vremea aceea, venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.

Iar Pilat s-a mirat că a murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.

Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul lui Iisus.

Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.

Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă.

Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?

Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.

Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat.

Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.

Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus.

Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic nu au spus, căci se temeau.”

Sfânta Evanghelie după Marcu 15, 43-47; 16, 1-8


„Mironosiţele de dimineaţă venind şi la mormântul Tău cu sârguinţă ajungând,

Te căutau pe Tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme prea curat Trupul Tău;

şi auzind spusele îngerului, semne dătătoare de bucurie Apostolilor au vestit:

Că a înviat Începătorul mântuirii noastre,

prădând moartea şi lumii dăruind viaţă veşnică şi mare milă“


“Femeia tace luminând şi se jertfeşte tăcând” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Anunt pictura biserica