Biserica Belvedere

Denia Acatistului Bunei Vestiri

Denia Acatist Buna Vestire

„Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri,
izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi.
Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”

Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu

Zilele Postului Mare sunt împodobite – ca o grădină aleasă – cu diferite slujbe, care au fiecare în parte, timpul, rolul şi însemnătatea lor. Astfel, în săptămâna a 5-a a Postului, în toate bisericile ortodoxe se oficiază, vineri seara, Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu sau Slujba Imnului Acatist, care este, de fapt, Acatistul Bunei Vestiri. Acest acatist este săvârşit în Postul Mare ca o mulţumire adusă Maicii Domnului, fiind un imn de laudă şi cinstire pe care credincioşii ortodocşi îl închină Născătoarei de Dumnezeu.
Cântarea Acatistului este corelată, potrivit sinaxarelor, cu eliberarea Constantinopolului de avari şi perşi, în 7 august 626, în timpul împăratului Heraclie.
Pe când acesta se afla într-o expediţie în Orient, departe de Constantinopol, barbarii au pornit atacul asupra cetăţii. Situaţia părea a fi fără scăpare pentru locuitorii Constantinopolului, înconjuraţi fiind ei atât pe apă, cât şi pe uscat de păgâni şi neavând ajutor de nicăieri, nici ostaşi, nici arme de apărare. Văzând mulţimea oştilor ce-i înconjuraseră şi furia lor, căci nici o solie nu au voit să primească, Patriarhul Serghie, luminat de Duhul Sfânt, a îndemnat tot clerul şi poporul să alerge cu toţii la sfintele biserici şi cu multe lacrimi, cu rugăciuni şi post, să ceară mila lui Dumnezeu şi ajutorul cel grabnic al Maicii Domnului.

Apoi, a organizat o serie de procesiuni pe zidurile cetăţii cu lemnul Sfintei Cruci pe care S-a răstignit Mântuitorul, cu icoana nefăcută de mână a Maicii Domnului şi cu veşmântul Maicii Domnului din Biserica din Vlaherne şi au înconjurat cetatea rugându-se şi zicând mai ales icoasele Acatistului Maicii Domnului.
Râvna locuitorilor a fost atât de intensă, încât Maica Domnului i-a ajutat în mod miraculos să salveze cetatea Constantinopolului din acel cumplit asediu: o puternică furtună, stârnită în mod neaşteptat, a distrus flota păgână care asedia oraşul, iar cei de pe uscat, înfricoşându-se, au început a fugi. Atunci, Patriarhul Serghie a încurajat tot poporul la luptă, astfel că au deschis porţile cetăţii şi au nimicit pe păgâni, pregătind terenul pentru contraatacul decisiv al împăratului Heraclie, care avea să meargă din victorie în victorie, până la recucerirea tuturor provinciilor luate de perşi.
Salvaţi de Sfânta Fecioară, locuitorii Constantinopolului au făcut privegheri şi au cântat toată noaptea Imnul Acatist al Maicii Domnului în biserica Fecioarei din Vlaherne, dând mulţumire Maicii Domnului pentru că i-a ocrotit pe ei şi i-a biruit pe duşmani prin puterea ei cea mai presus de fire.
Din acel moment, ziua de 7 august a rămas zi de comemorare solemnă a ajutorului primit “împotriva vrăjmaşilor ce ne înconjurau pe pământ şi pe mare”, iar ulterior s-a stabilit ca această prăznuire, cu cântarea Imnului Acatist, să aibă loc în săptămâna a 5-a din Post.
Pentru a putea da acestei celebrări întreaga sa strălucire, Acatistul este cântat împreună cu Canonul lui Iosif Imnograful, care i se aseamănă mai ales prin expresivitate şi formă, amplificând salutarea îngerului – “Bucură-te!” – şi preamărind pe Maica Domnului în principal ca instrument al Întrupării lui Hristos şi ca mijloc al înălţării şi îndumnezeirii naturii umane, legând taina Naşterii de taina Învierii lui Hristos, ziua Întrupării de ziua când prin Moartea spre Înviere Hristos a împlinit planul de mântuire a lumii.
Această slujbă deosebită, specifică Postului Mare, ne invită la rugăciune, post şi pocăinţă, iar asumarea încărcăturii sale duhovniceşti poate transforma sufletul în totalitate. Amin.

Anunt pictura biserica