Biserica Belvedere

(†) Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului
“În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei.
Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
Iar Marta se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură ca să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute.
Şi răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.
Iar când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt.

Iar Iisus a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.”

Sfânta Evanghelie după Luca 10, 38-42; 11, 27-28

 

“Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit,
de Dumnezeu Născatoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii,
şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.”(Tropar)

Anunt pictura biserica