Biserica Belvedere

Duminica a 6-a după Rusalii. A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic. Vindecarea slăbănogului din Capernaum

Vindecare slabanog Carpenaum

“În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi a venit în cetatea Sa.

Şi iată, I-au adus un slăbănog, zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte fiule! Iertate sunt păcatele tale.

Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă?

Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.

Iar mulţimile, văzând aceasta, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.”

Sfânta Evanghelie după Matei 9, 1-8

 


Anunt pictura biserica