Biserica Belvedere

Sâmbăta morţilor (Moşii de vară)

Mosii de vara. Sambata mortilor

„Oamenii nu mor cu adevărat când sunt coborâţi în mormânt,ci când sunt uitaţi de către noi, când îi îngropăm nu în pământ, ci în uitare”

(Nicolae Iorga)


Moşii de vară

În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Sfântului Duh, Biserica face din nou pomenirea generală a morţilor, rugându-se pentru ei prin săvârşirea Slujbei Sfintei Liturghii urmată de Slujba Parastasului, pentru ca şi ei să se bucure de darurile Sfântului Duh, a Cărui pogorâre este prăznuită în duminica următoare.

În popor această zi este cunoscută sub denumirea de „Moşii de vară”, pentru că este ziua în care sunt pomenite sufletele moşilor şi ale strămoşilor noştri, suflete cu care rămânem în comuniune prin rugăciuni şi obiceiuri specifice.

În această zi creştinii merg la biserică, cu colivă, vin şi colac şi cu pomelnicul cu numele tuturor celor „din neamul lor cel adormit”. După slujba de pomenire, fiecare merge la casa sa şi împarte vase cu mâncare, frumos împodobite cu flori şi fructe, întru memoria celor dragi, pentru iertarea păcatelor lor şi spre mântuirea tuturor.

În trecut, creştinii împărţeau doar vase de lut, căci lutul din care erau ele făcute le amintea tuturor adevărul că „pământ suntem şi în pământ vom merge, unde toţi muritorii mergem”.

Pe lângă toate aceste tradiţii ceea ce este cel mai important este rugăciunea înălţată cu evlavie în această zi pentru iertarea şi uşurarea păcatelor tuturor moşilor şi strămoşilor noştri. Pentru ei sunt de un real folos şi parastasele, şi rugăciunile făcute acasă, şi faptele bune făcute în numele lor, ca milostenia şi jertfele pentru biserică, dar cele mai folositoare sunt pentru ei pomenirile la Sfânta Liturghie.

Nici o milostenie nu poate înlocui Sfânta Liturghie, unde Se jertfeşte “Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. De aceea aducem la biserică prescura şi vinul care se prefac în Trupul şi Sângele lui Hristos. Din prescură se vor scoate şi părticele pentru cei adormiţi care se vor aşeza pe Sfântul Disc alături de părticelele sfinţilor şi drepţilor Bisericii. Acolo se află întreaga Biserică şi cea luptătoare şi cea triumfătoare.

“Este mare cinste, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să se rostească şi numele răposatului nostru acolo unde se află Hristos şi întreaga Biserică. Dar, ia aminte, se vesteşte atunci înfricoşata Taină, căci Dumnezeu S-a dat pe Sine pentru mântuirea lumii.” Amin.

Anunt pictura biserica