Biserica Belvedere

†) Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena

Sfintii Imparati Constatin si Elena

“Agripa a zis către Pavel: Îţi este îngăduit să vorbeşti pentru tine.

Atunci Pavel, întinzând mâna, se apăra: Am văzut, o, rege, la amiază, în calea mea, o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu şi a celor ce mergeau împreună cu mine. Şi noi toţi căzând la pământ, eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Greu îţi este să loveşti în ţepuşă cu piciorul.

Iar eu am zis: Cine eşti, Doamne? Iar Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Dar scoală-te şi stai pe picioarele tale. Căci spre aceasta M-am arătat ţie: ca să te rânduiesc slujitor şi martor, şi al celor ce ai văzut, şi al celor întru care Mă voi arăta ţie. Alegându-te pe tine din popor şi din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui Satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine.

Drept aceea, rege Agripa, n-am fost neascultător cereştii arătări; ci mai întâi celor din Damasc şi din Ierusalim, şi din toată ţara Iudeii, şi neamurilor le-am vestit să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă.”

Faptele Apostolilor 26, 1, 13-20

Acest fragment din Faptele Apostolilor a fost ales de Biserică a se citi în ziua de pomenire a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pentru a ilustra asemănarea dintre Sfântul Pavel şi Sfântul Constantin. Aşa cum Saul nu a fost „neascultător cereştii arătări”, tot astfel Sfântul Constantin a devenit din păgân luptător pentru credinţă, încredinţându-se în arătarea semnului Sfintei Cruci. Atât Apostolul, cât şi Împăratul au fost revoluţionari prin cuvântul şi viaţa lor, prin ei Hristos a ales să schimbe lumea.

Cuvântul marelui Apostol al neamurilor şi înţelepciunea practică a împăratului bizantin au reuşit să Îl facă mai prezent pe Hristos în lume. Dacă în această pericopă apostolică am înlocui numele de Saul cu cel de Constantin, sensul textului nu s-ar schimba. Omul ce doreşte să slujească sfinţenia devine contemporan cu Hristos Domnul şi persoană prezentă în cuvântul Scripturii sfinte. Dumnezeu a aşteptat ca după un lung şir de împăraţi persecutori să se urce pe tronul imperial un om care, ajutat de credinţa şi sensibilitatea mamei sale, devine martor şi slujitor, predicator şi apărător, cinstitor şi următor al Mântuitorului.

Aşadar, pericopa apostolică vorbeşte de acea schimbare radicală, totală, la care suntem chemaţi atunci când ajungem pe drumul credinţei. Amin.

Anunt pictura biserica