Biserica Belvedere

Denia Acatistului Bunei Vestiri

Denia Acatist Buna Vestire

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri,

izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi.

Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”

Ce sunt Deniile?

Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare. Ele se săvârşesc în zilele de miercuri (Denia Canonului cel Mare) şi vineri (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) din săptămâna a 5-a a Postului, precum şi în întreaga săptămână a Sfintelor Patimi.

Deniile sunt slujbe de dimineaţă (utrenie) care se săvârşesc în seara zilei precedente ca o formă de priveghere prelungită a zilei, ca umplere a serii cu lumina duhovnicească a rugăciunii şi a cântării. Cu alte cuvinte, denia face ca seara să fie ziuă şi lumină de priveghere.

Aceste Denii conţin multă lumină şi multă hrană duhovnicească pentru urcuşul interior al sufletului nostru spre marea şi sfânta sărbătoare a Învierii Domnului. Deniile nu sunt doar slujbe de dimineaţă săvârşite seara, ci scopul lor principal este ca, prin rugăciune şi cântare, prin citirea Sfintei Scripturi şi meditaţie, prin pocăinţă şi post, să alungăm din suflet întunericul păcatelor şi să ne umplem de lumina cea tainică şi nevăzută, dar reală şi simţită ca bucurie, a prezenţei iubitoare a lui Hristos în noi şi în cei care se roagă împreună cu Biserica Sa. Amin.                                        (PF Daniel -  în prefaţa la cartea „Deniile din Postul Mare”, Ed. Trinitas)

Anunt pictura biserica