Biserica Belvedere

Rugăciunea Postului Mare (Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul)

Rugaciunea Sf Efrem Siriul

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul  vieţii  mele,

Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire

şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie.

(o metanie mare)

Iar Duhul curăţiei, al gândului  smerit, al răbdării şi al dragostei,

dăruieşte-l mie, slugii Tale.

(o metanie mare)

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele

şi să nu osândesc pe fratele meu,

că binecuvântat eşti în vecii  vecilor. Amin.

(o metanie mare)

Apoi de trei ori stihurile următoare (cu câte o inchinăciune la fiecare stih):
Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul.

Cel  ce m-ai  zidit, Dumnezeule  miluieşte-mă.

Fără  de număr  am greşit,  Doamne iartă-mă.

Se rosteşte din nou rugăciunea, cu câte o închinăciune la primele două strofe,

iar la ultima cu metanie mare.

Anunt pictura biserica