Biserica Belvedere

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)

d33-rusalii

Evanghelia după Luca 18, 10-14

Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au dus la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş.
Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest vameş.
Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig.
Iar vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului.
Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.”

 

„Smerenia este temelia vieţii noastre celei creştineşti. Măcar de ai zidi tu cât de mult, măcar de ai strânge mii de rugăciuni, de ajunări şi de fapte bune, de nu le vei pune pe temelia aceasta, întru deşert şi lesne va cădea zidirea lor, pe nisip fiind aşezată…
Nimic nu este în faptele noastre cele bune care  să nu aibă lipsă de smerenie. De vei aduna rugăciune ori milostenie, ori ajun, ori altă bunătate, fără smerenie toate îndată cad. Precum mândria este izvorul tuturor răutăţilor, aşa smerenia, început tuturor faptelor bune.“

( Sf. Ioan Gură de Aur )

Anunt pictura biserica