Biserica Belvedere

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

Inceputul propovaduirii

Sfânta Evanghelie după Matei 4, 12-17

„Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.

Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftali, ca să se împlinească ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit.»

De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor!“

 

Mintea care se uneşte cu Dumnezeu şi rămâne cu El în rugăciune şi iubire, devine înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare. Într-un cuvânt, dobândeşte toate cunoştinţele dumnezeieşti.

Când se îndepărtează însă de Dumnezeu şi se alipeşte de cele pământeşti, sau devine un dobitoc, încurcându-se în plăceri, sau devine o fiară, certându-se cu oamenii pentru lucrurile materiale.” (Sf. Maxim Mărturisitorul)

Anunt pictura biserica