Biserica Belvedere

Duminica a 22-a după Rusalii

Bogatul nemilostiv

“Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison şi care petrecea în toate zilele, înconjurat de slavă.
Iar un sărac, anume Lazăr, care zăcea înaintea porţilor lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului; căci până şi câinii, venind, lingeau bubele lui.
Şi a murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi şi bogatul şi l-au îngropat.
Şi în iad, ridicându-şi ochii, el, care era în chinuri, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.
Atunci a strigat el şi a zis: părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi întingă vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
Dar Avraam a zis: fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr aşijderea, pe cele rele; dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti.
Şi peste toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie adâncă, întărită în aşa fel, ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori de acolo la noi, să nu poată să treacă.
Atunci el a zis: te rog, dar, părinte, să-l trimiţi acasă la tatăl meu,
Căci am cinci fraţi; să le spună acestea, ca să nu vină şi ei la acest loc de chin.
Avraam i-a răspuns: au pe Moise şi pe prooroci, să-i asculte pe ei.
Dar el i-a zis: nu, părinte Avraame; ci dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor pocăi.
Atunci Avraam i-a spus: dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Sfânta Evanghelie după Luca 16, 19-31
(Bogatul nemilostiv)

 


Anunt pictura biserica