Biserica Belvedere

Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Amin!


Raclele mucenicilor
Raclele mucenicilor nu sunt altceva decât porturi sigure, izvoare cu ape duhovniceşti, comori pline de bogăţii ce nu pot fi jefuite, nici istovite vreodată.
Şi după cum porturile dau multă siguranţă corăbiilor izbite de valuri multe, când se adăpostesc în sânurile lor, tot aşa şi raclele mucenicilor dau multă linişte şi siguranţă sufletelor noastre izbite de grijile lumeşti, când vin alături de ele.
Şi după cum izvoarele de apă rece înviorează trupurile cele ostenite şi arse de sete, tot aşa şi raclele mucenicilor răcoresc sufletele cele aprinse de patimi ruşinoase; numai vederea lor stinge pofta cea ruşinoasă, invidia ce încolţeşte, mânia ce clocoteşte şi orice altă patimă care ar tulbura sufletul nostru.

Raclele mucenicilor sunt cu mult mai de preţ decât orice comoară. Comorile de bani împresoară de primejdii pe cei ce le găsesc. Dacă se împarte în mai multe părţi, prin împărţire comoara se împuţinează. Cu comorile raclelor mucenicilor nu-i aşa: găsirea lor nu-i aducătoare de primejdie, iar împărţirea lor nu le împuţinează. Cu totul contrar comorilor de bani. Acestea, după cum am spus mai înainte, se micşorează dacă se împart; moaştele mucenicilor, însă, atunci îşi arată mai mult bogăţia, când sunt împărţite la mai mulţi. Aşa e natura lucrurilor duhovniceşti: cresc prin distribuire, se înmulţesc prin împărţire. Amin.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Rugăciunea Postului Mare – Sfântului Efrem Sirul

sf-efrem-sirul-resiz

Doamne şi Stăpânul  vieţii  mele,
Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie.

(o metanie mare)

Iar Duhul curăţiei, al gândului  smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale.

(o metanie mare)


Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele
şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii  vecilor. Amin.

(o metanie mare)
Apoi de trei ori stihurile următoare (cu câte o inchinăciune la fiecare stih):

Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului.
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul.
Cel  ce m-ai  zidit, Dumnezeule  miluieşte-mă.
Fără  de număr  am greşit,  Doamne iartă-mă.

Se rosteşte din nou rugăciunea, cu câte o închinăciune la primele două strofe, iar la ultima cu metanie mare.

 

Anunt pictura biserica